Kwaliteit en Blijvend Leren
Kwaliteit en Blijvend Leren (KBL) is een netwerk. Betrokkenen uit de jeugdhulp werken samen aan het duurzaam verhogen van de kwaliteit van de jeugdhulp. 

Kwaliteit en blijvend leren is een ambitie, een netwerk en een netwerkorganisatie die het netwerk organiseert zodat de partners samen de ambitie kunnen realiseren. Om in de jeugdhulp een cultuur te ontwikkelen waarin voortdurend leren en verbeteren vanzelfsprekend is. Beleidsmakers en professionals versterken elkaar. Het vertrekpunt is de hulpvraag van een kind, een jongere en/of de opvoeders. 

Doe mee!

Wil je bijdragen aan kwaliteit en blijvend leren in de jeugdhulp? Doe dan mee aan KBL. Dat kan op verschillende manieren. 

 

  • Verbind je initiatief aan KBL. Je werkt in een project, programma, beweging of samenwerking al aan kwaliteit en blijvend leren in de jeugdhulp. We gaan graag in gesprek hoe KBL dit kan versterken.  
  • Agendeer een onderwerp bij KBL. Als je een onderwerp wil agenderen, omdat daar op geleerd kan worden, kun je dit delen voor op de Leeragenda
  • Blijf op de hoogte van KBL. Geef je e-mailadres aan ons door via nieuwsbrief@KBL.nl en je blijft geïnformeerd. 
  • Kom naar een bijeenkomst of werksessie. Bij de evenementen kun je zien wat we in 2024 organiseren.

Doe mee!

Visual van de netwerkorganisatie KBL

Netwerkpartners

Partners vormen het netwerk Kwaliteit en Blijvend Leren (KBL). Het netwerk legt verbinding met bestaande netwerken, programma's en projecten.

Naar het netwerk

De leercyclus

Onze ambitie is om in de jeugdhulp een cultuur te creëren van voortdurend leren en verbeteren. De leercyclus maakt dit zichtbaar. 

Naar de leercyclus

Leeragenda

In onze leeragenda staat wat we de komende periode samen gaan leren. 

Een aantal onderwerpen is door de partners in KBL en de Hervormingsagenda Jeugd geprioriteerd, zoals gezamenlijke kwaliteitskaders in de jeugdhulp en ruimte om te leren in de praktijk. 

Andere onderwerpen waarop we willen leren, kiezen we met elkaar. Daarom werkt KBL in 2024 aan het opstellen van een leeragenda. De Leeragenda is leidend voor de activiteiten die vanaf 2025 worden ondernomen binnen KBL.

Naar de Leeragenda

 

 

 

Leeragenda KBL

 

 

Ontdek meer over Kwaliteit en Blijvend Leren (KBL)

Verbinden door samenkomen

KBL legt verbinding met bestaande netwerken, programma's en projecten. Bijeenkomsten vormen een belangrijke functie om de partners van ons netwerk daadwerkelijk te laten samenwerken. 

 

Evenementen

5 Juni, 2024 | Bijeenkomst

KBL op 5 juni in Utrecht

Nieuws

man leest voor

Terugblik: startbijeenkomst Kwaliteit en Blijvend Leren

Read more
jongeren staan in een groepje bij elkaar

Netwerk Kwaliteit en Blijvend Leren: van praten naar doen

Read more

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van de activiteiten van KBL? Schrijf je nu in op onze nieuwsbrief.

Inschrijven