Waar we naartoe willen

ontspannen

De ambitie van het netwerk Kwaliteit en Blijvend Leren (KBL) richt zich op de jeugdhulp. Kwaliteit en Blijvend Leren zet een fundament neer waarop het werkveld kan steunen bij het duurzaam verhogen van de kwaliteit van hulp aan jongeren, kinderen en hun opvoeders. Het netwerk zet zich in voor een cultuur waarin voortdurend leren en verbeteren vanzelfsprekend zijn. 

Leercyclus

Onze ambitie is om in de jeugdhulp een cultuur te creëren van voortdurend leren en verbeteren. De leercyclus maakt dit zichtbaar. Het doorlopen van deze cyclus leidt tot het stapsgewijs verbeteren van de kwaliteit. 

De leercyclus bestaat uit vier stappen. Deze vier stappen noemen we de 'leidende principes'. De principes zijn:

  1. Verbinding aangaan. Het werkelijk samen verbinden aan de opgave.
  2. Samen beslissen. Het maken van een gezamenlijke analyse, doelbepaling en aanpak.
  3. Doen wat werkt. Gebruik maken van de kennis over wat wel en wat niet werkt.
  4. Samen reflecteren. Meten en onderzoeken in het kader van de opgave.

De leercyclus vanuit deze principes is in de jeugdhulp nog geen gewoonte. Een leercyclus aangaan en afmaken is op alle niveaus nog moeilijk. Het kan beter. Daarom is het van belang dat we in de jeugdhulp deze principes omarmen. 

Leercyclus KBL