Terugblik: startbijeenkomst Kwaliteit en Blijvend Leren

man leest voor
12 oktober 2023

 

Op donderdag 12 oktober 2023 vond de eerste netwerkbijeenkomst van Kwaliteit en Blijvend Leren (KBL) plaats. 55 netwerkpartners en geïnteresseerden vierden dat het netwerk de volgende fase in gaat: van praten naar doen.

In 2023 is de eerste stap gezet om het netwerk Kwaliteit en Blijvend Leren op te starten. Tijdens de netwerkbijeenkomst zijn de netwerkpartners geïnformeerd over het verloop van de start en de verbinding met de Hervormingsagenda Jeugd. Ook wisselden de netwerkpartners met elkaar ideeën uit over hoe ze de volgende stap in het samen doen kunnen zetten.

Advies Kwaliteit en Blijvend Leren

Karlijn Stals, directeur en netwerkleider van KBL, opende de netwerkbijeenkomst. Vervolgens gaf Ans van de Maat, kwartiermaker Kwaliteit en Blijvend Leren, een toelichting op het advies Kwaliteit en blijvend leren in de jeugdhulp: Van praten naar doen. Zij zoomde in op de ambitie van het advies, de samenwerking met de partners en de inhoudelijke afwegingen. 

Gezamenlijke start

Verschillende netwerkpartners kwamen aan het woord. Een voor een markeerden zij de gezamenlijke start om het advies 'Van praten naar doen' tot uitvoering te brengen. 

Vera Naber (beroepsverenigingen/SBJ) benadrukte de grote veranderopgave die er ligt. Ze vertelde dat het noodzakelijk is om het met elkaar anders te gaan doen en te leren uit andere netwerken, zoals Met Andere Ogen. Theo van Uum (brancheorganisaties/BGZJ) gaf als wens aan dat kwaliteit daadwerkelijk merkbaar gaat zijn voor gezinnen en medewerkers. En dat we kunnen leren van andere sectoren en voorbeelden daar, zoals het kwaliteitskompas in de gehandicaptensector. 

Simone Melis (cliënten/Mind en Iederin) benadrukte hoe Kwaliteit en Blijvend Leren verbindend kan werken, omdat er samen geleerd wordt, ook mét kinderen, gezinnen en professionals. Zij ervaren hoe plannen en beleid in de leefwereld uitpakken en die leefwereld moet centraal staan. Lucia van den Brande (gemeenten/VNG) gaf mee dat het belangrijk is om te zoeken naar wat kwaliteit is voor kinderen. Haar wens is om niet te veel te specialiseren, maar ook te blijven kijken wat nodig is in het gewone leven van kinderen.  

Vera Hermanns (ministerie van VWS) vond het mooi dat partners in het veld deze stap zetten om gezamenlijk kwaliteit te formuleren en verbeteren. Jelrik Westra (jongeren/NJR) benadrukte dat Kwaliteit en Blijvend Leren de inspraak van jongeren heel serieus neemt en dat is mooi, want dat is een kinderrecht. 

Structuur en inhoud van de netwerkorganisatie

Het volgende agendapunt stond in het teken van de werkstructuur en inhoud van de netwerkorganisatie. Karlijn Stals gaf een toelichting op deze structuur en de centrale onderwerpen als bemensing werkstructuur, verbinding en actie op inhoudelijke thema's.

Uitwisselen van ideeën en ervaringen

De aanwezigen gingen vervolgens in vier kleinere groepen aan de slag. Samen deden ze kennis op over de huidige status en beelden over een thema. Daarnaast ging het bij de verschillende groepen om het uitwisselen van ervaringen en ideeën.

De vier verschillende thema's van de groepen waren:

  • Netwerkorganisatie
  • Gezamenlijke set kwaliteitskaders
  • Leren op de werkvloer
  • Implementatie- en onderzoeksagenda

Vervolg

Na deze netwerkbijeenkomst is er verder gebouwd aan de werkstructuur in samenwerking met netwerkpartners. De bijeenkomst heeft het enthousiasme voor deelname aan de werkorganisatie verder aangewakkerd; na de bijeenkomst kwamen de sollicitaties voor de verschillende inhoudsdeskundigen goed op gang. Verder heeft het voor bestaande netwerken, zoals de RKJ's en de BEN's, de mogelijkheid geboden om eerste verbindingen te leggen en verdere uitwisseling op te zoeken.

Ook genodigden die niet aanwezig konden zijn, namen contact op om op een ander moment kennis te maken en bij te praten. Zo is een uitwisseling met verschillende partijen ontstaan. 

Zodra de medewerkers voor de werkorganisatie geworven zijn, starten we met de uitwerking van inhoudelijke onderwerpen: gedragen set kwaliteitskaders, leren in de praktijk, implementatie- en onderzoeksagenda. De opbrengsten van de startbijeenkomst zijn hier waardevolle input voor.

Meer informatie

Presentatie netwerkbijeenkomst