Met wie we samenwerken

jongeren krijgen instructie bij de computer

De volgende netwerkpartners dragen actief bij aan Kwaliteit en Blijvend Leren (KBL):   

Zij vormen met elkaar de vijfhoek van partners in de jeugdhulp, zoals ook benoemd in de Hervormingsagenda Jeugd. Naast deze vijfhoek partners nemen aan KBL wijkteamorganisaties deel (Associatie Wijkteams) en is het perspectief van kennis, onderzoek en innovatie in de jeugdhulp vertegenwoordigd. 

Al deze partners zijn vertegenwoordigd in de werkorganisatie KBL en de koersgroep KBL. Zie: Hoe we werken.

 

Netwerk van netwerken

 

KBL is een netwerk van netwerken. Bestaande initiatieven die werken aan kwaliteit en leren in de jeugdhulp kunnen zich verbinden en bijdragen. KBL kan initiatieven zoals projecten, programma's, netwerken en bewegingen versterken.

De werkorganisatie KBL is in gesprek of gaat in gesprek met onder andere: Regionale Kenniswerkplaatsen Jeugd, Ondersteuningsteam Zorg voor Jeugd, Bovenregionale Expertise Netwerken, DREAMS consortium, SEJN en de Lerende Databank Jeugd, Netwerk Met Andere Ogen, Consortium DOEN WAT WERKT, Programmateam Toekomstscenario Jeugdbescherming, Consortium Kleinschaligheid, 113, StroomOp, Platform Vakmanschap Jeugd, Beweging van 0, Lerende beweging pleegzorg. 

Je kunt jouw initiatief verbinden aan KBL, zie de Doe mee! pagina. 

Meer weten over bijdragen? Zie: Doe Mee!