Wat we doen

vrouw en kind

In 2024 ligt de focus van Kwaliteit en Blijvend Leren (KBL) op een aantal thema's: kwaliteitskaders, leren in de praktijk en een gezamenlijke leeragenda maken.

Het ontwikkelen en invoeren van gezamenlijke kaders voor kwaliteit van jeugdhulp is een belangrijk thema waarmee we aan de slag gaan. In 2024 ligt de focus op verkennen wat er is en besluiten wat we er mee willen. Er zijn voor het jeugdveld tal van kaders, maar er is veel onduidelijk over wat de status is van elk kader: Wie is eigenaar? Wordt het toegepast? Wordt het onderhouden? Bij deze vragen zoeken we antwoorden en als veld komen we tot besluiten.  

Het tweede  thema is het mogelijk maken van leren op de werkvloer door professionals. In 2024 ligt de focus op het doen van voorstellen om hier meer ruimte en tijd voor te creëren.

Dit jaar staat ook in het teken van een gezamenlijke agenda. Deze Leeragenda geeft richting aan de onderwerpen waarop partners in KBL met elkaar willen ontwikkelen. Het biedt onderwerpen voor implementatie, innovatie en onderzoek.