Netwerk Kwaliteit en Blijvend Leren: van praten naar doen

jongeren staan in een groepje bij elkaar
11 september 2023

 

Partners in de jeugdhulp gaan samen bouwen aan een stevig fundament van kwaliteit en een gezamenlijke cultuur die blijvend leren mogelijk maakt. Daarvoor is het netwerk Kwaliteit en Blijvend Leren gestart. De jeugdsector wil van praten naar doen. Karlijn Stals, eerder vakgroepleider Vakmanschap en Professionalisering bij het NJi, geeft met Frank Beemer leiding aan het netwerk.

Het nieuwe netwerk volgt uit het advies Kwaliteit en Blijvend Leren, dat een structuur en werkwijze beschrijft om te werken aan goede jeugdhulp. Dit advies steunt op de denkkracht van velen en is omarmd door de partners van de Hervormingsagenda Jeugd 2023-2028.

Het netwerk gaat gezamenlijke kwaliteitskaders opstellen en manieren uitwerken om op de werkvloer te leren. Ook brengt het netwerk in kaart welke kennis over de kwaliteit van jeugdhulp nog ontbreekt. Het netwerk stelt een onderzoeks- en implementatieagenda op voor onderzoek naar datgene wat we nog niet weten, en de toepassing van wat we wel weten.

Het netwerk Kwaliteit en Blijvend Leren is een autonome organisatie waarin de partners gelijkwaardig deelnemen, ieder vanuit de eigen rol maar altijd in verbinding met elkaar. In het netwerk werken jongeren, ouders, professionals, organisaties, gemeenten en het rijk samen. Conform het advies Kwaliteit en Blijvend Leren wordt het netwerk gehuisvest en ondersteund door het NJi.

Meer informatie

Advies Kwaliteit en Blijvend Leren

Hervormingsagenda Jeugd 2023-2028