Leeragenda

meisje kijkt door vergrootglas

Gedeelde Leeragenda KBL 

 

In onze leeragenda staat wat we de komende periode samen gaan leren. 

Onderwerpen kunnen bijvoorbeeld gaan over het versterken van wat werkt (gericht op toepassen of implementeren), het stoppen met wat niet werkt (gericht op afschaffen of de-implementeren). Onderwerpen op de agenda kunnen ook gaan over nieuw gedrag of nieuwe vormen van ondersteuning (innovatie). Of het kan gaan over beter begrijpen van wat werkt en wat niet werkt en waarom dat zo is (onderzoeken). De Leeragenda biedt dus onderwerpen gericht op implementatie, innovatie en onderzoek. 

Een aantal onderwerpen is door de partners in KBL en de Hervormingsagenda Jeugd geprioriteerd, zoals gezamenlijke kwaliteitskaders in de jeugdhulp en ruimte om te leren in de praktijk. Andere onderwerpen waarop we willen leren, kiezen we met elkaar. Daarom werkt KBL in 2024 aan het opstellen van een leeragenda. De Leeragenda is leidend voor de activiteiten die vanaf 2025 worden ondernomen binnen KBL.

 

Leidende principes

 

  • We maken steeds de leercyclus af: verbinden, samen beslissen, doen wat werkt en samen leren
  • We werken altijd met interactie vanuit verschillende perspectieven
  • We bouwen voort en gebruiken wat er al is en wat werkt
  • De partners die uiteindelijk gaan werken met de uitkomsten nemen verantwoordelijkheid voor uitvoering van de agenda en de onderdelen
  • De werkorganisatie KBL faciliteert partners om dit te kunnen doen.

Hoe komt de Leeragenda tot stand?

Leeragenda KBL
Leeragenda KBL

In de periode van juni tot en met december 2024 stellen we de Leeragenda op. 

  • We vragen betrokkenen in de jeugdhulp om de leeragenda samen te stellen en richting te geven. Dit kan ieder doen via de website en via gesprekken en ontmoetingen met de werkorganisatie KBL. Agendeer een onderwerp! 
  • We inventariseren met bestaande initiatieven hoe KBL de opbrengst kan versterken. Denk bijvoorbeeld aan regionale kennisnetwerken, leernetwerken, bewegingen, projecten en programma’s voor ontwikkeling en onderzoek in de jeugdhulp. Verbind je initiatief aan KBL! 
  • We organiseren ontmoetingen in het land om over de leeragenda uit te wisselen. Wil jij meedoen, door in je organisatie, regio of netwerk zo’n ontmoeting mee te organiseren? Neem contact met ons op via info@kbl.nl. We trekken graag samen op!
  • We bieden de mogelijkheid om te reageren voor betrokkenen in de jeugdhulp. Aangedragen onderwerpen voor de leeragenda staan via digitale consultatie en ontmoetingen open voor reactie, uitwisseling en verdieping.

In december 2024 verbinden de relevante partijen zich aan deze Leeragenda. De Leeragenda is leidend voor de activiteiten die vanaf 2025 worden ondernomen binnen KBL.