Privacyverklaring

achteraanzicht jongeren

Dit is de privacyverklaring van Kwaliteit en Blijvend Leren (KBL).  In deze privacyverklaring lees je hoe wij omgaan met je persoonsgegevens.

Kwaliteit en Blijvend Leren is gevestigd aan de Churchilllaan 11, 3527 GV Utrecht.

Persoonsgegevens en verwerking

Kwaliteit en Blijvend Leren vindt het belangrijk dat er zorgvuldig wordt omgegaan met je persoonsgegevens en verwerkt je gegevens volgens de toepasselijke wet- en regelgeving. 

Een persoonsgegeven is een gegeven waarmee iemand kan worden herkend, bijvoorbeeld je naam, geboortedatum, telefoonnummer of gezondheidsgegevens. Alles wat een organisatie met persoonsgegevens kan doen, zoals het verzamelen, doorgeven of vernietigen van persoonsgegevens, zijn verwerkingen.

Kwaliteit en Blijvend Leren verwerkt je persoonsgegevens doordat je met ons samenwerkt en/of omdat je deze zelf verstrekt. Verstrek je de gegevens zelf, let dan op de juistheid en relevantie hiervan.

Doeleinden van gegevensverwerking

Kwaliteit en Blijvend Leren gebruikt je persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor we deze gegevens hebben ontvangen. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die mogelijk door Kwaliteit en Beter Leren worden verwerkt. Het kan in specifieke gevallen zo zijn dat wij meer of andere gegevens verwerken.

Nieuwsbrief

Op onze website kun je je aanmelden voor onze nieuwsbrief door je e-mailadres achter te laten. Je geeft hiermee toestemming voor het ontvangen van e-mails van ons. Na aanmelding ontvang je van ons regelmatig een e-mail met informatie over actualiteiten. Onderaan de nieuwsbrieven staat een link waarmee je je altijd weer kunt afmelden voor de nieuwsbrief.

Contact via e-mail of per post

Je kunt ons per e-mail of per post een vraag stellen. De gegevens die je stuurt gebruiken wij om je vraag te beantwoorden.

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van de activiteiten van KBL? Schrijf je nu in op onze nieuwsbrief.

Inschrijven

Enquête of publicatie

Kwaliteit en Blijvend Leren verwerkt je persoonsgegevens omdat je deze zelf aan ons verstrekt in het kader van een enquête of voor de publicatie van content. Welke persoonsgegevens dit zijn en waar deze gepubliceerd worden is afhankelijk van de enquête of de publicatie.

Uitvoering van onze diensten

Wij verwerken je persoonsgegevens voor het uitvoeren van onze diensten. Zoals voor het toesturen van informatie, bij het inschrijven voor evenementen, het verwerken van een subsidieaanvraag. Afhankelijk van de dienst die wij verlenen verwerken wij de volgende persoonsgegevens van je: naam, adresgegevens, leeftijd, organisatie, werkveld, functie, telefoonnummer, e-mailadres en de daarbij behorende correspondentie. Deze persoonsgegevens gebruiken wij omdat deze noodzakelijk zijn om onze dienst aan je te kunnen verlenen.

Wanneer niet alle persoonsgegevens die door ons worden gevraagd van je worden verkregen, kan dit ertoe leiden dat wij onze diensten niet aan je kunnen verlenen of niet optimaal aan je kunnen verlenen.

Grondslagen

Voor bovenstaande doeleinden zijn verschillende grondslagen van toepassing. Het gaat om het sluiten en uitvoeren van een overeenkomst, op basis van toestemming of het gerechtvaardigd belang van Kwaliteit en Blijvend Leren.

Bewaartermijn

Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor je ze hebt achtergelaten. Daarna worden de gegevens vernietigd of volledig geanonimiseerd.

Doorgifte en verkrijging

Je gegevens worden alleen gedeeld met andere partijen wanneer dit nodig is voor de uitvoering van onze dienstverlening. Dit vindt altijd plaats volgens de privacy wet- en regelgeving. Wordt er bijvoorbeeld gebruik gemaakt van externe verwerkers, dan wordt een verwerkersovereenkomst afgesloten. Dit is in ieder geval in het kader van het beheer en onderhoud van de websites, de enquêtetool en de opslag van data.

Ook kan het op basis van een gerechtelijk bevel of een wettelijke plicht nodig zijn dat gegevens aan derden worden verstrekt.

Je gegevens worden in principe binnen de Europese Unie verwerkt. Als de verwerking buiten Europa plaatsvindt worden er afspraken gemaakt, zodat er een passend beschermingsniveau is.

Wanneer persoonsgegevens van derden worden verkregen, dan gaat KBL hier net zo zorgvuldig mee om als wanneer zij zelf deze gegevens zou hebben verkregen.

Je rechten

Op basis van de privacyregelgeving heb je het recht om inzage te vragen in de persoonsgegevens die wij van je verwerken, te vragen om deze gegevens te corrigeren of bezwaar maken tegen de verwerking. In sommige gevallen kunt je je toestemming intrekken of vragen je gegevens te verwijderen of over te dragen. Een verzoek kun je sturen per e-mail naar info@kbl.nl 

of per post t.a.v. Privacy naar Postbus 19221, 3501 DE Utrecht. Je kunt hier ook terecht als je  een klacht hebt over de naleving van de privacyverklaring of als je het niet eens bent met de manier waarop je gegevens worden verwerkt door Kwaliteit Beter Leren.

 

Zorg ervoor dat je duidelijk aangeeft wie je bent, zodat wij er zeker van zijn dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen. Zo nodig nemen wij contact met je op voordat we overgaan tot je verzoek en kunnen wij aanvullende informatie van je vragen om je identiteit vast te stellen. In het uiterste geval kan gevraagd worden om een afschrift van je identiteitsbewijs, dit wordt direct na controle vernietigd.

Wij reageren zo snel mogelijk op je verzoek, maar uiterlijk binnen vier weken.

Als je een vraag of klacht hebt met betrekking tot de verwerking van je persoonsgegevens dan kun je altijd contact met ons opnemen. Ook heb je de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen de verwerking van je persoonsgegevens. Neem in dat geval contact op met de Autoriteit Persoonsgegevens

 

Beveiliging

Kwaliteit en Blijvend Leren neemt passende beveiligingsmaatregelen om je gegevens te beschermen tegen onder meer verlies, diefstal en misbruik. Hiervoor hebben wij technische en organisatorische maatregelen genomen. Waaronder toegangscontrole voor systemen en een beveiligde verbinding zodat het dataverkeer via de website versleuteld is.

Wijzigingen

Kwaliteit en Blijvend Leren kan de privacyverklaring op elk moment wijzigen.

Geadviseerd wordt om regelmatig op deze pagina te kijken naar eventuele wijzigingen. Bij wijzigingen die gevolgen hebben voor de manier waarop persoonsgegevens verwerkt worden dan volgt hierover berichtgeving op onze website(s) en/of in de nieuwbrief van Kwaliteit en Blijvend Leren. De privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 23 mei 2024.

Vragen

Als je hier vragen of opmerkingen over hebt dan kun je contact met ons opnemen. Dit kan per telefoon:  030 - 230 63 44, per e-mail: info@kbl.nl of per post: Postbus 19221, 3501 DE Utrecht.