Disclaimer en informatiegebruik

Oosters meisje

Kwaliteit en Blijvend Leren (KBL) is een netwerkorganisatie waarin betrokkenen uit de jeugdhulp samenwerken aan het duurzaam verhogen van de kwaliteit van de jeugdhulp.

KBL heeft een publieke taak en daarom stimuleren we het gebruik van onze kennis. Hier lees je hoe je de informatie op onze website mag gebruiken.

Heb je vragen of opmerkingen over deze disclaimer of gebruik van de informatie? Neem dan contact met ons op:

Telefoon: 030) 230 63 44
E-mail: info@kbl.nl
Post: Postbus 19221, 3501 DE Utrecht

 

Disclaimer

Deze disclaimer van KBL geldt voor de website www.kbl.nl.

KBL en andere betrokkenen streven er naar de informatie op deze website juist, actueel en beschikbaar te houden. We kunnen daar ondanks onze zorgvuldigheid niet voor instaan en aanvaarden er geen aansprakelijkheid voor.

Informatiegebruik

Je mag de informatie op onze website gebruiken, zolang je bij de bronvermelding duidelijk aangeeft dat die informatie van KBL afkomstig is, het gebruik niet commercieel is en er een link naar de informatie van KBL wordt opgenomen. Deze informatie bestaat onder andere uit teksten, publicaties, figuren, infographics en video's van KBL. Je mag de informatie op deze site niet misbruiken. Bij een beperkt gedeelte van onze website is duidelijk vermeld dat er eerst toestemming van KBL nodig is voordat deze gebruikt mag worden. Daarvoor kun je contact met ons opnemen.

Overname van informatie

  • Tekst en figuren van KBL.nl of uit publicaties van KBL mogen gebruikt worden met bronvermelding: © Kwaliteit en Blijvend Leren, Utrecht, xxxx (jaartal). 
  • Infographics die door KBL gemaakt zijn, mogen gebruikt worden met bronvermelding: © Kwaliteit en Blijvend Leren, Utrecht, xxxx (jaartal) en de directe link naar de infographic op KBL.nl.
  • Video's die door KBL gemaakt zijn, mogen gebruikt worden met bronvermelding: © Kwaliteit en Blijvend Leren, Utrecht, xxxx (jaartal) en de directe link naar de video op KBL.nl.
  • Let op: Infographics  en video's die door KBL gemaakt zijn, mogen alleen in zijn geheel overgenomen worden: infographics en video's mogen niet bijgesneden worden; er mogen geen losse elementen uit infographics en video's gebruikt worden; de tekst uit infographics of video's mag niet aangepast worden.
  • Overname of hergebruik van foto's of illustraties van KBL.nl of uit publicaties van KBL is niet toegestaan.

Intellectuele eigendomsrechten

De intellectuele eigendomsrechten, zoals het auteursrecht en het merkrecht, van de informatie op deze website liggen bij KBL, of bij andere partijen die KBL toestemming hebben gegeven om de informatie op de website van KBL te plaatsen.

De disclaimer is voor het laatst gewijzigd op 23 mei 2024.